Việt Nam là một nước đông dân cư. Lại những năm gần đây, các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,.. đang có xu hướng “tắc nghẽn” trầm trọng hệ thống